YogaVayu träning och kost

Personlig Träning individuellt eller i grupp

Utveckla din kondition, styrka, rörlighet, snabbhet & explosivitet samt koordination & balans – utifrån ett skräddarsytt träningspass eller ett helt träningsprogram som passar just dig, dina behov, förutsättningar och mål! 

Jag erbjuder träning i olika former året runt – utomhus som inomhus, både individuellt och i grupp samt för såväl företag som privatpersoner! Det kan vara enstaka träningspass för att få ny inspiration, en paketlösning med ett antal träningstillfällen för att få hjälp att komma igång, längre regelbundna samarbeten eller kombinationsupplägg där vi ser över både kost och träning. 
Upplägget anpassas utifrån just dina/era förutsättningar! Träning kräver kontinuitet för att ge resultat, vi har dock olika mycket utrymme för personlig träning under olika perioder i livet. Ibland kan det räcka en bra bit med ett eller några tillfällen som kan ge en nytändning i träningen och ny inspiration. 

Träning i grupp Utgångspunkt från förutsättningar, önskemål och behov. Det kan vara exvis konditionsträning, funktionell styrketräning, rörlighetsträning, bootcamp inspirerat upplägg, team building, träning med fokus på en specifik sport/aktivitet etc. 

Träning individuellt Personlig träning inom yoga eller träning – eller en kombination av detta. Allt med utgångspunkt från och med fokus på dina specifika behov, förutsättningar och mål! 

PT profil och träningsfilosofi: Jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa och träning. Min drivkraft är att dela med mig av träningens alla positiva effekter som jag själv har fått uppleva! Min filosofi är ett helhetsperspektiv där kropp, själ och sinne hänger ihop och alla delar är lika viktiga. Jag väver därför in mina kunskaper både från träning och yoga i mina träningsupplägg. Träning ska dessutom vara roligt samt ge resultat! Yoga är ett mycket bra komplement till annan mer fysisk träning och kan öka prestations- och återhämtningsförmågan, ge bra rörlighetsträning samt är ett bra verktyg för mental träning. Jag tror på balans i livet och att det i kombination med variation kan ge oss ett långsiktigt hälsosamt liv. 

Arbetsmetodik: I min roll som PT vill jag inspirera dig att utvecklas utifrån just dina behov, förutsättningar och mål så att du kan nå din fulla potential. Detta möjliggörs genom en process som inleds med ett samtal om din träningsbakgrund, hur vardagen ser ut, vad som är viktigt i livet och vilka målsättningarna är med din träning. Som komplement ger funktions- och rörlighetsanalyser och fystester viktig insikt och nuläge på den fysiska statusen. Utifrån detta kan jag lägga upp ett träningsprogram som är specifikt anpassat för just dig så att du kan utveckla bl.a. din kondition, styrka, rörlighet, snabbhet & explosivitet samt koordination & balans utifrån de krav som just din vardag och träning ställer. Planen kommer sedan att ligga till grund för träningen framåt och vi kommer även att använda den för att stämma av utveckling och följa upp de målsättningar som vi gemensamt har satt upp. 

Investering: Se några prisexempel för individuell Personlig Träning nedan (60 min);
Pris för enskilda PT timmar (bokning av en timme i taget)
PT individuellt 60 min: 800 kr/tim
Ex på paket med PT timmar (60 min) för individuell träning (skräddarsyr också helt andra paketlösningar beroende på behov och önskemål)
PT “Kickstart” 60 min 3 ggr – 750 kr/timme (2 250 kr)
PT “Kom-i-gång” 60 min 6 ggr – 725 kr/timme (4 350 kr)
PT “Kontinuitet” 60 min 10 ggr – 700 kr/timme (7 000 kr)
Vid köp av PT paket ingår alltid funktions- och rörlighetsanalyser vid det första PT-tillfället (som då förlängs till 90 minuter utan extra kostnad) och som en del i behovsanalysen inför framtagning av träningsplan samt individuellt träningsprogram, men det går även bra att boka in det separat (kostnaden är då 800 kr/tim).
För andra alternativ eller träning i grupp, hör av dig/er för en diskussion kring era behov så återkommer jag sedan med förslag på upplägg.

För mer information, frågor eller förfrågningar – varmt välkommen att kontakta oss via kontakt menyn. 

Helena Starkenberg Lic Kostrådgivare, Lic Personlig Tränare, Cert Yogalärare, Hälsokonsult, Cert Kost- och Träningskonsult
Telefon: 0706-441248
Mailadress: helena@yogabluezense.se 

Kostanalys & kostrådgivning, Helena Starkenberg

Är du intresserad av att se över din kost? Du kanske funderar på om du får i dig alla näringsämnen du behöver, hur du bör äta för att få bästa resultat av din träning eller har specifika målsättningar att gå upp eller gå ner i vikt?

Är du nyfiken på att få en kostanalys genomförd och rådgivning om vad du utifrån denna skulle kunna förändra för att nå just dina målsättningar? Eller vill du ha hjälp med ett helhetsupplägg för både kost och träning? 

Samtliga uppdrag skräddarsys helt utifrån förutsättningar, målsättningar och behov. Nedan är ett exempel på hur ett grundupplägg i olika steg kan se ut. 

Exempel på kostupplägg:
Ett första kostsamtal för att höra lite mer om bakgrund, målsättningar, hur det ser ut idag etc.
Du fyller i en veckas kostdagbok där du registrerar all kost och träning samt tider för detta.
Vi tar ett uppföljande andra kostsamtal där vi går igenom kostregistreringen, kompletterar med bakgrundsdata som behövs för analysen etc.
Jag matar in dina kostregistreringar i ett nutritionsprogram och gör en analys över hur det ser ut idag.
Vi träffas vid ett tredje kostsamtal och går igenom resultatet tillsammans och diskuterar vilka åtgärder som är rimliga och lämpliga för att nå målsättningen och gör därefter en plan för åtgärder framåt.
Om ALT 2 nedan: Förslagsvis bokar vi även in ett avstämningsmöte i form av ett fjärde kostsamtal ett par veckor framåt för att följa upp hur det går, om det är något vi bör skruva på etc. 

Investering:
ALT 1: Tre kostsamtal, kostanalys av en veckas kostdagbok samt plan för åtgärder framåt (steg 1-5 ovan): 2500 kr 

ALT 2: Fyra kostsamtal, kostanalys av en veckas kostdagbok, plan för åtgärder framåt samt uppföljning och avstämning (steg 1-6 ovan): 3000 kr 

Helhetsupplägg med kost och träning Vid önskade förändringar kan det ofta vara bra att ta ett helhetsgrepp på kost och träning. Jag hjälper gärna till med den typen av kombinationsupplägg också. Hör gärna av dig med en förfrågan så kan vi ses för ett första konsultationsmöte och diskutera vilket upplägg som skulle passa dig allra bäst för att just du ska nå dina målsättningar! 

Kontakta oss via kontakt menyn.

Yogavyu symbol

YogaVayu skapar livsglädje och inspirerar till nuet.

%d bloggers like this: