Mindfulness, yoga, andning eller annan meditation

Boka en grupp eller individuell session med mindfulness, andning-, meditation- eller yogaträning. 
Du kan få ett eget träningsprogram som du kan arbeta med på egen hand, eller fortsätt att boka privata sessioner för att få hjälp och stöd att utvecklas och skapa kontinuitet i din träning.

Kostnad för session på YogaVayu center i Farsta: 60 minuter 1- 2 pers 800kr, 3 pers 950kr, 4 pers 1200kr, 5-10 pers 1600kr, 11-18 pers 1900kr.
Kostnad på företag: Från 2200kr, 60 min eller 75 min/tillfälle.
Meditation/andning/yoga kan bokas som stående tid 1ggr/veckan eller 1-2ggr/månaden på YogaVayu center eller på företag.

Välkommen på gruppträning i Farsta se www.yogavayu.se 

Forskning om yoga och meditation:

Sedan 1994 har kliniska studier med Medicinsk yoga gjorts på sjukhus i Sverige med goda resultat. 
Idag kan vissa patienter med hjärt- och ryggproblem välja medicinsk yoga som behandling istället för medicin.

Hatha-, Vinyasa,- Kundalini yoga och meditation har under många år används som rehabiliterings träning efter cancer behandlingar i USA. 
MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction används idag i som medicinsk behandlingar mot stress, depression, ångest och kroniska smärt problem, se University of Massachusetts Medical Center i USA.

Mindfulness Forskning i Sverige:

Artikel publicerat nov 2014 i British Journal of Psychiatry.
Totalt 215 patienter vid 16 olika vårdcentraler i Skåne var med i studien. Hälften av patienten lottades till att var med i KBT gruppen och hälften till Mindfulness meditation. Mindfulness grupperna hade max 10 personer/grupp.
Gruppen träffades en gång i veckan under 8 veckor. Gruppen hade övningar att göra hemma varje dag och de skulle även för dagbok.
Resultat: Mindfulness-behandling i grupp lika effektivt som individuell KBT (kognitiv beteende terapi) vid stress, depression och ångest.

Studie på Karolinska institutet i Stockholm:

Teamet fokuserad på ytlig andning, andning de flesta av oss gör när vi upplever stress. 
När vi andas felaktigt, med ytlig, snabb och hög andning i bröstet, påverkas hela det kemiska systemet i kroppen framför allt pH-värdet, vi får lågt pH-värde (sur kropp = inflammationer och sjukdomar). 
Även njurarna arbetar hårdare och blir överansträngda (producerar mer stresshormoner).
I förlängningen leder felaktig andning till dåligt blodflöde till hjärnan, med migrän, ångest, glömska och trötthet som följd. 
Andning genom näsan ökar syresättningen med 10-15% mer än andning genom munnen.

Hjärnforskning och psykologi – text från Svenska tidskriften Holone, 2014

Yoga som fysisk träning har blivit allt vanligare och anses vara en god hjälp mot åkommor såsom ryggsmärta, artrit, ångest, depression och cancer.
Yogan innefattar utöver den fysiska aktiviteten även aktiv uppmärksamhets träning genom meditation och andningsövningar.
Ett forskningsteam ville testa hur yogan påverkade den kognitiva förmågan. 
En test grupp på 118 personer med personer över 62 år deltog. De delades upp i två grupper där en grupp gjorde styrke- och stretch övningar och den andra gruppen utförde olika yogarörelser, meditation och andningsövningar. 1 timme 3 ggr i veckan. Deltagarna i yoga gruppen fick efter 8 veckors träning signifikanta förbättringar i de kognitiva testerna jämfört med kontroll gruppen. De kognitiva testerna testade korttidsminne och hitta lösningar snabbt.

%d bloggers like this: