Lisa skriver sedan 2019 spännande artiklar i Inspire tidningen. Lisa ser och känner energiblockeringar och flöden i och utanför kroppen. Hon hjälper dig att skapa balans i kroppen och psyket via medveten närvaro och energi rensningar – SRBP, Stress Reducerande Balanserande Process. Processen innebär rensningar av energiblockeringar och skapande och uppbyggande av rena och fria flöden av den inneboende kraften för inre självhelande. SRBP är en process som Lisa själv skapad då hon läser av flöden och icke flöden i klientens energisystem. Hon följer inte någon speciell teori eller lära. Det är ett samarbete mellan Lisa och klienten. Lisa har mediala förmågor så Ibland kommer ljusvarelser och andar på besök och lämnar meddelande.

Efter behandlingen kommer du att känna dig mindre stressad, i balans och få mer kraft och glädje i livet till det som är viktigt. Du blir mer tillfreds, har inre lugn och kan fokusera på det positiva i livet – du får kraft att skapa din framtid för du står i DIN kraft. Läs gärna feedback från behandlingar, se feedback menyn.

Boka tid med Lisa genom att klicka här eller hör av dig via mejl eller telefon, för att hitta en tid som passar dig, se kontakt menyn.

Läs gärna artikeln om Kundalini uppvaknande som Lisa Hammar skrivit i Inspire 2019. Läs artikeln genom att klicka här

Mooladhara, rotchakrat i tidningen Inspire 2019, där Lisa Hammar skriver om Kundalini uppvaknande. Läs den genom att klicka här

Swadhisthana, sacralchakrat av Lisa Hammar. Läs artikeln här

Manipura, navelchakrat och egna upplevelser av Kundalini-uppvaknande. Läs artikeln här

Spännande artikel om Anahata, hjärtchakrat. Läs artikeln här

Mantra tips från artikeln i Insprie tidningen om halschakrat. Artikeln kan du läsa här
Lyssna på “Asatoma” mantrat med Lisa Hammar och Soundflower (Camilla Dahlin och Anders Hedin) Asatoma – Lisa Hammar och Soundflower 

Om asato ma sadgamaya       OM – Led mig från osanning till sanning    
tamaso ma Jyotirgamaya                  Led mig från mörker till ljus
mrtyorma amrtam gamaya              Led mig från död till evighet

Egen personlig översättning: Detta mantra har hjälpt mig många gånger med intentionen
att släppa det jag fastnat i, det vill säga mitt ältande. Låt mig se sanningen. Ältande är, 
mörker för mig – sanningen är ljuset. Död betyder att jag inte lever i nuet, jag är i ältande (=stress, vilket dränerar dig på energi), jag sitter fast – det finns inget flöde, inget liv. Att gå från död till odödlighet/evighet är för mig att vara i själen det eviga – det vill säga i min egen kraft. Jag vill vara i min kärna, det odödliga, flödet, i liv.

Pannchakrat dvs tredje ögat. Läs den här

Kronchakrat, läs artikeln här.

Artikel psoas muskeln finns här.
Läs min artikel om Vagusnerven Läs artikeln här.


Kundalini är kosmisk kraft i den individuella kroppen. Kundalini-uppvaknande är en fysiologisk och samtidigt andlig process. Processen är en neurologisk omprogrammering som ger förändringar i neuroendokrina systemet. Omprogrammeringen sker så att kundalinikraften kan flöda i systemet. Vårt andliga nervsystem, som inkluderar chakrasystemet och det fysiska nervsystemet, är vårt första gränssnitt för all andlig energi.

Heart chakra

För att jag har upplevt och gått igenom starka andliga upplevelser betyder det inte att andra behöver gå igenom samma saker. Var och en får egna upplevelser, egna insikter som leder till förståelse, helande och visdom på sitt eget sätt. Vi har alla olika resor vi behöver göra för personlig växt.

Spontana rörelserna, mudras (handpositioner), ryckningar, suckar och kroppslås skapar stora flöden av energi i kroppen som renar och rensar blockeringar som vi behöver lösa upp för att kundalinikraften ska kunna flöda fritt. Under många år skulle jag få uppleva att kroppen gjorde olika rörelser av sig själv, händerna intog egna mudras, det fanns olika kroppslås vid naveln och halsen, och jag vaknade på natten av smärta i kroppen och starka rotlås som inte släppte. Jag kunde ligga i sängen i timmar och bara djupandas för jag hade sådan smärta. Men under alla dessa år fanns en tillit till att det skulle släppa och att det läkte mig och andra personer i min omgivning. Efter att ha helat personliga blockeringar började jag se och uppleva situationer från olika kvinnors liv från olika kulturer, världar och århundraden. Samtidigt som jag upplevde väldigt svåra jobbiga känslor och fysisk smärta var jag också ett vittne som observerade utan att döma det som skedde.

Med personligt och kollektivt helande expanderar ditt medvetande, du är ett med alltet, världen. Vi är ett. Du vet att alla hör ihop, du är en del av världen, vi är inte separerade från varann. Du är inte separerad från den kosmiska kraften, det kosmiska medvetandet, du är den, du är det. I am

%d bloggers like this: