Den inneboende kraften och SRBP

Lisa ger behandlingar (SRBP) Stress Reducerande Balanserande Process, där hon triggar igång den inneboende kraften i den individuella kroppen för inre helande. Boka gärna tid för en behandling, genom att klicka Boka tid knappen nedan.

Boka tid
Nov 2019

Just nu finns en artikel om Kundalini uppvaknande och Mooladhara chakrat i tidningen ” Inspire” ute i handeln, där Lisa Hammar skriver om Kundalini uppvaknande. Fler artiklar kommer att finnas i nästkommande Inspire tidningar. Håll ut det kommer mer….

Sept 2019


Läs gärna artikeln från september numret i Inspire 2019:
Den kan du läsa genom att klicka här

Kundalini är kosmisk kraft i den individuella kroppen. Kundalini-uppvaknande är en fysiologisk och samtidigt andlig process. Processen är en neurologisk omprogrammering som ger förändringar i neuroendokrina systemet. Omprogrammeringen (eller om-kopplingen) sker så att kundalinikraften kan flöda i systemet. Vårt andliga nervsystem (som inkluderar chakrasystemet och det fysiska nervsystemet) är vårt första gränssnitt för all andlig energi. Det andliga nervsystemet är en bana där olika energier filtreras och skapar utrymme för att kundalinikraften ska ta sig fram.

Prana (livskraft) rör sig genom kroppen via mängder av olika nadis (energikanaler). Det finns cirka 72 000 nadis i kroppen. Det finns tre stora och viktiga nadis – sushumna, ida och pingala. Ida och pingala är varandras motpoler som i en magnet, det finns en positiv och en negativ pol som samspelar och behöver balanseras av varandra. Idas och pingalas startpunkter är i rotchakrat (enkelt beskrivet vid svanskotan, anus, bäckenbotten). Ida beskrivs som den feminina kraften och pingala som den maskulina kraften. Som i yin och yang behövs det balans mellan dessa krafter för välmående. Yin är den återhämtande, vila, mörker, måne – det feminina. Och yang är den aktiva, rörelse, värme, sol – det maskulina. I alla system behövs balans mellan dess ”motpoler” eller kanske ska vi säga med-poler eftersom de behöver balanseras och samspela med varandra för att kroppen och psyket ska kunna läkas och må bra. Den maskulina och feminina kraften har inget att göra med vad kroppen har för kön, de behöver samverka och vara i balans. Kroppen är endast ett ställe där själen, den inneboende kraften, bor. Det är lätt att missförstå när vi sätter ord på saker som det feminina eller maskulina, det finns inget bättre eller sämre, bra eller dåligt med det ena eller det andra. I världen just nu behöver det feminina och maskulina samarbeta annars kan den ”nya världen” inte skapas, det finns ingen kvinna eller man, vi är ett. När man och kvinna respekterar varandra som jämlikar kommer världen att förändras och helas. Vi börjar med oss själva, att skapa balans inom oss.

Ida börjar på vänster sida i kroppen (rotchakrat) och slutar i vänster näsborre och detsamma är det med pingala på kroppens högra sida. Ida och pingala möts och korsas vid chakrana som är stora energicentrum i kroppen. Både ida och pingala korsar och möter den stora energikanalen sushumna som går genom chakrana längs ryggraden från rotchakrat till kronchakrat. I ajnachakrat (tredje ögat) möts de tre stora nadis, därifrån fortsätter sushumna uppåt till och genom kronchakrat, medan ida och pingala rör sig från ajna vidare till vardera näsborren.

Heart chakra

Nedan beskriver jag kort egna upplevelser. För att jag har upplevt och gått igenom detta innebär det inte att alla behöver gå igenom samma saker. Var och en får egna upplevelser, egna insikter som leder till förståelse, helande och visdom på sitt eget sätt. Vi har alla olika resor vi behöver göra för personlig växt.
Spontana rörelserna, mudras (handpositioner), ryckningar, suckar och kroppslås skapar stora flöden av energi i kroppen som renar och rensar blockeringar som vi behöver lösa upp för att kundalinikraften ska kunna flöda fritt. Under många år skulle jag få uppleva att kroppen gjorde olika rörelser av sig själv, händerna intog egna mudras, det fanns olika kroppslås vid naveln och halsen, och jag vaknade på natten av smärta i kroppen och starka rotlås som inte släppte. Jag kunde ligga i sängen i timmar och bara djupandas för jag hade sådan smärta. Men under alla dessa år fanns en tillit till att det skulle släppa och att det läkte mig och andra personer i min omgivning. Efter att ha helat personliga blockeringar började jag se och uppleva situationer från olika kvinnors liv från olika kulturer, världar och årtionden. Jag kastades framför allt in i upplevelser där jag i olika kvinnokroppar blev sexuellt utnyttjad, och samtidigt som jag upplevde detta var jag också ett vittne som observerade utan att döma det som skedde.

Med personligt och kollektivt helande expanderar ditt medvetande, du är ett med alltet, världen. Vi är ett. Du vet att alla hör ihop, du är en del av världen, vi är inte separerade från varann. Du är inte separerad från den kosmiska kraften, det kosmiska medvetandet, du är den, du är det. I am

%d bloggers like this: