Just nu skriver Lisa om Kundalini-uppvaknande i Inspire-tidningen, flera nummer efter varann. Du kan köpa tidningen på YogaVayu center eller på vissa ICA, coop, Pressbyråer.
Lisa ger behandlingar med (SRBP) Stress Reducerande Balanserande Process. Lisa ser och känner energiblockeringar och flöden i och utanför kroppen. SRBP innebär rensningar av energiblockeringar och skapande och uppbyggande av rena och fria flöden av den inneboende kraften för inre självhelande.
Efter behandlingen kommer du att känna dig mindre stressad, i balans och få mer kraft och glädje i livet till det som är viktigt. Du blir mer tillfreds, har inre lugn och kan fokusera på det positiva i livet – du får kraft att skapa din framtid. Läs gärna feedback från behandlingar, se feedback menyn.

Boka tid för en behandling, genom att klicka Boka tid knappen nedan eller hör av dig via mejl eller telefon, för att hitta en tid som passar dig, se kontakt menyn.

Boka tid

Den 20 februari kommer Vår numret ut, se nedan. YogaVayu säljer Inspire i receptionen. Du kan prenumerera på Inspire-tidningen genom att beställa prenumeration här:
Fler artiklar kommer att finnas i nästkommande Inspire tidningar. Håll ut det kommer mer….

undefined

Just nu finns en artikel om Kundalini uppvaknande och Mooladhara chakrat i tidningen ” Inspire” ute i handeln, där Lisa Hammar skriver om Kundalini uppvaknande.

Sept 2019


Läs gärna artikeln från september numret i Inspire 2019:
Den kan du läsa genom att klicka här

Kundalini är kosmisk kraft i den individuella kroppen. Kundalini-uppvaknande är en fysiologisk och samtidigt andlig process. Processen är en neurologisk omprogrammering som ger förändringar i neuroendokrina systemet. Omprogrammeringen sker så att kundalinikraften kan flöda i systemet. Vårt andliga nervsystem, som inkluderar chakrasystemet och det fysiska nervsystemet, är vårt första gränssnitt för all andlig energi.

Prana (livskraft) rör sig genom kroppen via mängder av olika nadis (energikanaler). Det finns cirka 72 000 nadis i kroppen. Det finns tre stora och viktiga nadis – sushumna, ida och pingala. Ida och pingala är varandras motpoler som i en magnet, det finns en positiv och en negativ pol som samspelar och behöver balanseras av varandra. Idas och pingalas startpunkter är i rotchakrat (enkelt beskrivet vid svanskotan, anus, bäckenbotten). Ida beskrivs som den feminina kraften och pingala som den maskulina kraften. Som i yin och yang behövs det balans mellan dessa krafter för välmående. Yin är den återhämtande, vila, mörker, måne – det feminina. Och yang är den aktiva, rörelse, värme, sol – det maskulina. I alla system behövs balans mellan dess ”motpoler” eller kanske ska vi säga med-poler eftersom de behöver balanseras och samspela med varandra för att kroppen och psyket ska kunna läkas och må bra. Den maskulina och feminina kraften har inget att göra med vad kroppen har för kön, de behöver samverka och vara i balans. Kroppen är endast ett ställe där själen, den inneboende kraften, bor. Det är lätt att missförstå när vi sätter ord på saker som det feminina eller maskulina, det finns inget bättre eller sämre, bra eller dåligt med det ena eller det andra. I världen just nu behöver det feminina och maskulina samarbeta annars kan den ”nya världen” inte skapas, det finns ingen kvinna eller man, vi är ett. När man och kvinna respekterar varandra som jämlikar kommer världen att förändras och helas. Vi börjar med oss själva, att skapa balans inom oss.

Heart chakra

För att jag har upplevt och gått igenom starka andliga upplevelser betyder det inte att andra behöver gå igenom samma saker. Var och en får egna upplevelser, egna insikter som leder till förståelse, helande och visdom på sitt eget sätt. Vi har alla olika resor vi behöver göra för personlig växt.

Spontana rörelserna, mudras (handpositioner), ryckningar, suckar och kroppslås skapar stora flöden av energi i kroppen som renar och rensar blockeringar som vi behöver lösa upp för att kundalinikraften ska kunna flöda fritt. Under många år skulle jag få uppleva att kroppen gjorde olika rörelser av sig själv, händerna intog egna mudras, det fanns olika kroppslås vid naveln och halsen, och jag vaknade på natten av smärta i kroppen och starka rotlås som inte släppte. Jag kunde ligga i sängen i timmar och bara djupandas för jag hade sådan smärta. Men under alla dessa år fanns en tillit till att det skulle släppa och att det läkte mig och andra personer i min omgivning. Efter att ha helat personliga blockeringar började jag se och uppleva situationer från olika kvinnors liv från olika kulturer, världar och årtionden. Samtidigt som jag upplevde väldigt svåra jobba känslor och fysisk smärta var jag också ett vittne som observerade utan att döma det som skedde.

Med personligt och kollektivt helande expanderar ditt medvetande, du är ett med alltet, världen. Vi är ett. Du vet att alla hör ihop, du är en del av världen, vi är inte separerade från varann. Du är inte separerad från den kosmiska kraften, det kosmiska medvetandet, du är den, du är det. I am

%d bloggers like this: