StressClearing med mindfulness och yoga – grundutbildning

Tack för alla förfrågningar och visat intresse. Mejla oss gärna via kontakt menyn för att få mer info.
Nästa utbildning startar hösten 2023.

80 timmar Grundutbildning – StressClearing med mindfulness och yoga
Ledarskapsutbildning – att leda sig själv från stress till insikt:
Vill du vakna varje morgon känna glädje och vara nyfiken på livet?
Vill du äga kraften att förändra?

Är du en människa som:
–  Är empatisk som gärna hjälper andra?
–  Känner att du har fastnat och behöver hjälp att komma vidare?
–  Känner dig ständigt stressad, arg eller för känslosam och otålig?
–  Känner att jag har allt. – Jag borde vara nöjd och glad?
–  Vill vara inspiration för andra och föra glädje och nyfikenhet vidare?
–  Vill utvecklas?

Då är denna utbildning för dig.
Under utbildningen bygger du ditt inre ledarskap.
Genom att äga dig själv, din kraft kan du använda den till vad du vill i livet. T.ex. leda dig själv och andra, vara en förbild för din familj, dina barn, kollegor och andra i din omgivning. Utbildningen kan du göra helt för din egen utveckling eller för att ha som yrke och leda andra i grupper eller guida enskild individ. Detta är exklusiv ledarskapsutbildning med guldkornen från det bästa av mindfulness, yoga och coaching.
Du kommer att få hemuppgifter i mellan helgerna. Denna djupgående förändringsprocess som du är med om utgår ifrån upplevd visdom som du kommer att ges under denna utbildning. Upplevelser av kunskaperna förändrar ditt sätt att leva och uppfatta livet. Du kommer få förståelse och acceptans för dig själv, andra och livet i stort.

Föreläsningar:

 • Vad händer i kroppen vid stress? Vad händer i hjärnan? 
 • Stress och stressreaktioner. Stresshantering. Hormon- och känslosystemet.
 • Förändringsarbete – att känna igen sin egen och andras stress.
 • Att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förebygga stress och psykosocial problematik. Tankar känslor och beteenden. 
 • Vilka muskler påverkar vilka chakran och dess inverkan på nervsystemet.
 • Avspänning och mentalträning. Olika avspänningstekniker.
 • Hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan.
 • Humor lust  – skrattets betydelse för hälsan.
 • Självinsikt, egna valmöjligheter och förmåga att uppnå sina mål.
 • Vagusnerven, yoga med massagebollar. 
 • Parasympatiska nervsystemet och avspänning.  


Modul 1:
Grunderna – det bästa ifrån mindfulness, yoga och psykosyntes.
Nuläget: Vart är du idag och vart är du på väg? Sätt riktningen.
Balansen i livet – Hur gör du för att skapa den? Vilket är ditt agerande för att nå dit?
Brain rewireing – Att bryta mönster
Grupp och enskilda övningar – reflektion, mindfulness, yoga, psykosyntes etc.
Föreläsning om stress, hjärnan och kroppen, hur skapar du ett mindfulness/yoga pass.

Modul 2:
Utveckla dina unika kvalitéer att leda dig själv och andra. 
Utveckla djupet av medvetenheten 
– Hur lyssnar du på dig själv och andra? Hur lyssnar du på kroppen? Att våga stanna kvar i lyssnande.
Medvetandegör bruset av tankar.
Träna upp din vilja – disciplin och balans
Grupp och enskilda övningar – reflektion etc.
Föreläsningar

Modul 3:
Autentiskt ledarskap i en föränderlig värld. 
Hur agerar du när du stöter på utmaningar på arbetsplatsen och i nära relationer?
Få kunskap och lär dig redskap att hantera olika typer av utmaningar i livet.
Grupp och enskilda övningar
Föreläsningar

Modul 4: Sammanfattning av ditt ledarskap. Integration.
Hur kan jag använda mig själv, både mina positiva och “negativa” egenskaper för att utvecklas och nå min fulla kraft och mina mål.
Äg din kraft och din vilja
Konflikt hantering inom dig och i den yttre världen
Hur fortsätter du efter utbildningen. 
Grupp och enskilda övningar reflektion, yoga, meditation etc.
Föreläsningar

Tider: Fre 17:30-20:00 start med lätt vegetarisk mat.
Lör 10:00-20:00 vegetariska måltider ingår.
Sön 10:00-16:00 vegetariska måltider ingår.

Modul 5: Avslutning, Tider: lör och sön 10:00-16:00
Avslutning och diplomering. Eventuellt övernattning på kursgård.


undefined

Utbildningsledare: Lisa Hammar Yoga och meditations instruktör Psykosyntes samtalscoach Kontakt: lisa@yogavayu.se, 070 313 70 73.

Utbildningsledare: Magdalena Öberg Crabo Yoga och mindfulness instruktör Psykosyntes coach och samtalsterapeut Kontakt: magda@yogabymagda.com, 0708 48 78 72.

Utbildningspris: 26 200 kr inkl. kurslitteratur, kompendier, fika och vegetarisk mat. Eventuellt övernattning modul 5.

Som kursdeltagare har du möjlighet att köpa till :
Coachingpaket 5 ggr för 3 200 kr (ord. 4 000 kr).
Klippkort yoga 10 ggr för 1 200 kr (ord 1850 kr).


Vad har du fått med dig och vad kan du göra efter utbildningen:

 • Leda dig själv
 • Äga din kraft och din inre vilja för att skapa det du vill
 • Använda snabba enkla verktyg för att komma ner i varv och bryta stress mönster.
 • Leda Mindfulness och avslappningsövningar i grupp
 • Skapa egna enklare yogapass för olika behov
 • Inspirera och peppa andra
 • Tekniker för ökat fokus – avleda tankarnas brus
 • Massor med verktyg att hantera livets utmaningar

YogaVayu skapar livsglädje och inspirerar till nuet.

%d bloggers like this: