Lisa Hammar – Mindfulness coach

Jag har en bakgrund som ingenjör och konsult inom IT branschen. 
Jag har egna erfarenheter ifrån utbrändhet, panikångest, sjukskrivning och depression. Utifrån dessa erfarenheter blev min nya väg personlig utveckling, coach, inspiratör, meditation- och yogalärare.

Jag drivs av viljan att dela med mig, stötta, finnas till för andra i deras utveckling. I varje möte med en annan människa finns potential för personlig växt och innerlighet, en närvaro för att mötas, lyssna, inspireras och lära. Jag stöttar och guidar människor i förändringsarbete för personlig växt. Jag kombinerar mina coaching-, meditations- och andningskunskaper för att klienten ska känna sig lugn och stabil inför detta inre arbete. Det krävs förstås ett engagemang från klienten för att nå resultat.

Efter många förfrågningar om att anordna längre utbildningar skapade jag och min kollega Mindfulness och Stress Clearing coach utbildningen. Utbildningen pågår fre, lör, sön under 5 olika helger under en 5 månaders period. Nästa utbildning startar 27-29 nov 2020. Klicka här för att läsa mer:

Jag är utbildad kognitiv samtalscoach i psykosyntes på HumaNova i Stockholm. Den två-åriga utbildningen är godkänd och kvalitetssäkrad genom EMCC.

undefined

Utbildningar:

  • Humanova 2 år utbildning till psykosyntes samtalscoach, diplomerad 2010.
  • Livshälsa MySpiritYoga 1-åriga yogalärarutbildning, 2007.
  • Medicinsk yoga mot stress och utbrändhet Steg 1,2 och 3 
  • 2 års egenträning Mindfulness enligt Jon-Kabat Zinn´s MBSR program.  
  • (Jon-Kabat Zinn arbetar på University of Massachusetts Medical Center, MBSR – Mindfulness-based Stress Reduction)
  • 2018 EKAM 10 dagar, O&O Academy i Indien
  • 2016 Meditation 10 dagar, O&O Academy
  • 2014 Instruktörs utbildning – 10 dagar, Oneness University i Indien
  • 2013 Deepening Process, meditation och tystnad under 28 dagar, Oneness University 
  • 2011-2012 Deepening Process, Oneness University 

Hur börjar vi?

Kontakta mig via kontakt sidan, för ett första intro samtal.

<span>%d</span> bloggers like this: